Legal.ee


Kohtulahendite otsingusüsteem

konteksti kuvamine ja käänetest sõltumatu


Veebirakendus legal.ee võimaldab  otsida I ja II astme kohtulahendeid ja Riigikohtu lahendite põhjendavast osast.

Kohtulahendites esinevaid sõnu on võimalik otsida käänetest sõltumatult (nt otsides "hüpoteek", leiab ka "hüpoteegi")


UUS! 

Legal.ee I ja II astme lahendite otsinguportaalis nüüd lahendites olevad viited Riigikohtu lahenditele ja seadustele linkide kujul.

  


Riigi Teataja avaldab oma lehel I ja II aste kohtulahendeid vaid .pdf formaadis, mis teeb nende otsimise ning vajaliku lahendi kiire leidmise ebamugavaks. 

Legal.ee veebilehelt on võimalik otsingusõna kasutades leida asjassepuutuvaid kohtulahendeid, kus otsitav sõna esineb. Parema arusaadavuse huvides on toodud ka sõnaga seotud laused sõna ees- ja tagapool, mis annab parema arusaamise otsitava vajadusest.

Kuna tegemist on arengujärgus projektiga, siis ligipääs otsingumootorile on käesoleval hetkel tasuta. Vajalik sisselogimine.


Tagasiside:  legal@extendlaw.comNÄIDE: 

otsing ja konteksti kuvamine

NÄIDE: 
käänetest sõltumatu 

NÄIDE:  

viited Riigikohtu lahenditele ja seadustele linkide kujul.