Alates 25.05.2018 hakatakse kohaldama Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärust 2016/679Andmekaitse 

23.05.2018. Justiitsministeerium.  Reedel jõustub isikuandmete kaitse üldmäärus


Isikuandmete kaitse üldmäärus (struktuurne)
Andmekaitseinspektsiooni üldmääruse rubriik
Andmekaitseinspektsiooni juures asuva avaliku teabe nõukogu protokollid

Primend. Viis sammu andmekaitsemääruse täitmiseks  

Lindorff. Peagi hakkab kehtima uus isikuandmete kaitse üldmäärus.

Lahenduste teejuht (Squalio)


19.12.2017. Eesti Päevaleht. 

Mart Susi | Kas isikuandmete kaitse reform ohustab sõnavabadust? Inimesest ei tohigi olla võimalik üksnes uudishimu rahuldamiseks hõlpsalt üle sõita.


08.11.2017, Ärileht.ee. Advokaat selgitab: mis on andmekaitsealane mõjuhinnang ning kellele on see kohustuslik? 

09.10.2017 Andmekaitse Inspektsioon. Mis on andmekaitsealane mõjuhinnang?

Euroopa andmekaitseasutuste töörühm töötab välja juhendmaterjale, et selgitada lähemalt, mida uues andmekaitsemääruses kasutatud mõisted tähendavad ja mida määrus nii avaliku sektori kui ka eraettevõtete jaoks kaasa toob.  

08.09.2017.  Justiitsministeeriumi uudis.  Tartus arutati Euroopa andmekaitse tulevikku.
Vaata video.  xLaw Kasutajapõhise paketi kasutajad leiavad video ka EUR-Lex´s GDPR ((EL) 2016/679) art. 1 juurest.
Maksud

15.01.2018. Postimees. Asjatundjad selgitavad: kuidas oleks maksureformi järel kõige mõttekam ka töösõitudeks vajaminevat autot liisida?

29.12.2017 Postimees.ee. 15 olulist maksumuudatust, mis uuel aasta jõustuvad

MTA:  Maksuvaba tulu alates 1. jaanuarist 2018
MTA: Maksuvaba tulu arvestamine maksudeklaratsioonil TSD alates 1. jaanuarist 2018 Tööõigus

08.01.2018. Ärileht.ee.  Advokaat selgitab seadusemuudatust: töövaidluskomisjoni esitatav nõue võib olla ka miljon eurot!

11.09.2017.Ärileht.ee. Advokaat soovitab: millised reeglid peaksid töölepingus kirjas olema, et kohtuvaidlusi vältida.

08.09.2017.Ärileht.ee. Leedu muutis tööõigust: töösuhted nüüd Eestist paindlikumad, kuid ettevõtetel ka rida uusi kohustusi.

01.09.2017. Äripäev. Uus kord: Soome tööle minnes võib saada trahvi


Perekonnaõigus 

09.01.2018.Postimees.   Advokaat selgitab: millal võib lahus elav vanem maksta miinimumist väiksemat elatist?

 


Muud   

 

20.02.2018 Äripäev.  Millist infot saab osanik osaühingult nõuda?

15.02.2018. Ärileht. Advokaat annab nõu: millised on konkurentsiõiguslikud karid teel välisturgudele?

17.01.2018. Äripäev. Pangad sulgevad välisettevõtjate kontosid.

16.01.2018.Postimees. Korteriomanikel on õigus üürivõlgniku esemed pandiks võtta

14.01.2018  Ärileht.ee . Võlgnike elu muutub kibedamaks: seadusemuudatus lubab nüüd arestida ka osa miinimumpalgast

09.01.2018.Äripäev. Kohtutäituritel tänasest vabamad käed

29.12.2017  Justiitsministeerium. Jaanuaris jõustub mitu olulist seadusemuudatust

28.12.2017 Justiitsministeerium. Muudatused alaealiste õigusrikkujate kohtlemise süsteemis toetavad noore abivajajaga tõhusamat tegelemist

27.12.2017 err.ee  Riigikohtu nõunik: parklapidaja võib teisaldada saririkkujate autod

20.11.2017  Riigikohus pani kokku juhised kassatsioonkaebuse koostamiseks

27.10.2017. Ärileht.ee   Advokaat selgitab: kas USA ulmelised kartellikahjunõuded jõuavad ka Eesti kohtutesse?

15.11.2017 Äripäev.ee  Makseteenuste turvanõuded lähevad karmimaks