xLaw RT

 

xLaw Riigiteataja.ee's:

Õigusaktide ja sätete lingid -
Seaduste paragrahvide viited muudetud hüperlinkideks,
mis võimaldab kiiret liikumist nii seaduse sees kui ka seaduste vahel.

Lingitava paragrahvi tekst
tooltip (kohtspikker)-
viidatud sätte kuvamine otse viite juures.

Sisukorra otsing-
Riigiteataja.ee õigusakti sisukorra (vasakul üleval) filtreerimine pealkirja ja numbri järgi.

Riigiteataja.ee veebilehel  kättesaadavate õigusaktide sätete (§, lg, p) juures hallid nupud, kus selle § seotud:


Tõlge inglise keelde-

kuvatakse sätte juures vastava § tõlge.


Redaktsiooniotsing- 

võimalik otsida kuupäeva järgi vastava § sõnastust, kuvab sätte juures. Värvidega on eraldatud, milline osa on muudetud, täiendatud, tühistatud.


Kohtulahendite otsingud:

I-II astme lahendid (Legal.ee) 

 

UUS!

RK Legal- 

  otsing Riigikohtu lahendite põhjendavast osast (beta versioon)

 

I-III astme lahendid (Riigiteataja.ee)

Riigikohtu lahendid

Riigikohtu annotatsioonid-vastava § otsing 

kohtulahendi tekstist ja annotatsioonist.  EL õigus * 

Lingid vastava Euroopa Liidu direktiivi artikli juurde- 

avab EUR-Lex direktiivis vastava artikli. 


Seletuskirjad *
Vastava § kohta seaduste eelnõu seletuskirjadest väljavõte.Vaata õigusuudised

Artiklite viited *
Vastavatele § -dele viitavad artiklite lingid alljärgnevatest
veebiportaalidest:
-õigusajakirjast Juridica(juridica.ee)
-www.rmp.ee
-www.maksumaksjad.ee 

xLaw viited & kommentaarid *
Lingid, viited ja kommentaarid, mis on seotud vastava sättega.

Märkus:  *   Kõikide sätete juures ei pruugi allikaid olla, täiendatakse jooksvalt.

Kasutaja privaatsed allikad ja lisamise  funktsioon -
Võimaldab Kasutajal lisada kommentaare
§ juurde ja neid märksõnastada (vt. Kasutajapõhine funktsioon)


Näide: Tõlge inglise keelde
Näide: Redaktsiooni otsing
Näide: Kuvamine viite juures
Näide: Sisukorra filtreering
Näited:  Riigiteataja.ee lehel § juurde lisatud info 

Kuidas sätet tõlgendada?
Milline on olnud seadusandja tahe? Mida on öelnud eksperdid?
Milline on kohtupraktika? 

Vastus on xLaw ´s ühe kliki kaugusel !

Oled huvitatud? Saada e-mail: xlaw@extendlaw.com