Legal.ee


Kohtulahendite otsingusüsteem

konteksti kuvamine ja käänetest sõltumatu


Veebirakendus legal.ee võimaldab  otsida I ja II astme kohtulahendeid.

UUS! Otsing Riigikohtu lahendite põhjendavast osast. (rk.legal .ee) 


Riigi Teataja avaldab oma lehel I ja II aste kohtulahendeid vaid .pdf formaadis, mis teeb nende otsimise ning vajaliku lahendi kiire leidmise ebamugavaks. 

Legal.ee veebilehelt on võimalik otsingusõna kasutades leida asjassepuutuvaid kohtulahendeid, kus otsitav sõna esineb. Parema arusaadavuse huvides on toodud ka sõnaga seotud laused sõna ees- ja tagapool, mis annab parema arusaamise otsitava vajadusest.


UUS! käänetest sõltumatu otsing nii I-II astme lahenditest kui ka RK lahendite põhjendavast osast (beta versioon) 

 


Kuna tegemist on arengujärgus projektiga, siis ligipääs otsingumootorile on käesoleval hetkel tasuta. Tagasiside:  legal@extendlaw.com