Legal.ee

Kohtulahendite otsingusüsteem
Veebilehe Legal.ee kasutamiseks on vaja luua xLaw konto . Vaata siit 

Alates 01.09.2018 kuulub Legal.ee xLaw kasutajapõhisesse paketti.   Vaata siit.    

Legal.ee kohtulahendeid saab otsida nii eraldi veebilehel (legal.ee)  kui ka xLaw RT rakenduses (riigiteataja.ee seaduste sätete juurest hallile nupule vajutades). 

 

Veebirakendus legal.ee võimaldab  otsida:

-  I ja II astme kohtulahendeid 

-  Riigikohtu lahendite põhjendavast osast.

Käänetest sõltumatu-   nt otsides "hüpoteek", leiab ka "hüpoteegi

Viited linkide kujul -   Riigikohtu lahenditele ja seadustele hüperlingid.

   Tagasiside:  legal@extendlaw.com

NÄIDE: 

1) otsing ja konteksti kuvamine

NÄIDE: 
2) käänetest sõltumatu ja konteksti  kuvamine 
 
NÄIDE:  

3) viited Riigikohtu lahenditele ja seadustele linkide kujul.