Legal.ee


Veebirakendus legal.ee võimaldab  otsida:

 -     Maakohtu, halduskohtu, ringkonnakohtu  kohtulahendeid (otsing kogu lahendist);   

-   Riigikohtu lahendeid (otsing Riigikohtu kolleegiumi põhjendavast osast);  

-    Kasutaja sisestatud kommentaare  (Kasutaja /Kasutaja Grupi poolt xLaw rakendusse sisestatud kommentaaride otsing)


Käänetest sõltumatu-   nt otsides "hüpoteek", leiab ka "hüpoteegi" . 

Viited linkide kujul -   Riigikohtu lahenditele ja seadustele hüperlingid.

   
 

Legal.ee kuulub xLaw kasutajapõhisesse paketti.   Vaata siit.   

Veebilehe Legal.ee kasutamiseks on vaja luua xLaw konto . Vaata siit


Legal.ee kohtulahendeid saab otsida nii eraldi veebilehel (
legal.ee) kui ka xLaw RT rakenduses (riigiteataja.ee seaduste sätete juurest hallile nupule vajutades). Tagasiside:  legal@extendlaw.com
Legal.eeNÄIDE: 

1) otsing ja konteksti kuvamine

NÄIDE: 
2) käänetest sõltumatu ja konteksti  kuvamine 
 


NÄIDE:


3) RK lahendid ja seadused linkide kujul 

NÄIDE: 

4) Oma kommentaaridest otsimine . UUS !