xLaw Legal

Õigusteabe otsinguportaal 

            
Legal.ee kasutusõigus on xLaw kasutajal.   Sisselogimine toimub kasutaja isikliku xLaw kontoga.  

xLaw konto loomine - vaata siit

   

Otsinguportaal legal.ee võimaldab  otsida:


Maakohtu, halduskohtu, ringkonnakohtu  kohtulahendeid 

               -otsing kogu lahendist.

- Riigikohtu lahendeid 

               -otsing Riigikohtu kolleegiumi põhjendavast osast.   

- Kasutaja  kommentaare  

               -otsing Kasutaja /Kasutaja Grupi poolt xLaw rakendusse sisestatud                kommentaaridest.

 - seadusesätet           

               -sõna või fraasi otsing kehtivatest seadustest koos seaduse § juurde                      linkimise võimalusega. Vaata uudis  

- KOV õigusakte     

               -sõna või fraasi otsing ning eraldi KOV nime järgi;                  

               arvestab  haldusreformi käigus toimunud haldusterritoriaalse                           korralduse muutmist  ja kuvab kõik praeguse KOV territooriumil kehtivad                õigusaktid koos pealkirja linkimise võimalusega, mis viib kehtiva aktini                Riigi Teataja ( www.riigiteataja.ee) lehel . Vaata uudis


- Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid .  Vaata siit 

- Töövaidluskomisjoni otsuseid.  Vaata siit

_  Riigihangete vaidlustuskomisjoni otsuseid.  Vaata siit   

- Õiguskantsleri seisukohti. Vaata siit 

Otsingutulemused kuvatakse käänetest sõltumatult (nt otsides "hüpoteek", leiab ka "hüpoteegi" ) ning viited on linkide kujul (avab Riigikohtu lahendi Riigikohtu lehel  ja seadused/KOV õigusaktid Riigi Teataja lehel). 

 

Legal.ee kohtulahendeid saab otsida nii eraldi veebilehel  legal.ee  kui ka xLaw RT rakenduses (riigiteataja.ee seaduste sätete juurest hallile nupule vajutades). Seaduseid, KOV õigusakte ja xLaw Kasutaja kommentaare  otsida ainult veebilehel legal.ee 


Tagasiside:  legal@extendlaw.com 

xLaw LEGAL 

(legal.ee)  NÄITED 


1) SEADUSEST otsing
Käänetest sõltumatu ja konteksti kuvamine 
Otsi sõna või fraasi seaduste tekstidest. Lingi kehtiva § juurde Riigi Teatajas.2) RIIGIKOHTU PÕHJENDAVAVAST OSAST otsing 

 


 

3) RK lahendi number  ja seaduse säte linkide kujul 
4) RINGKONNAKOHTU LAHENDITEST otsing5) MAA- ja HALDUSKOHTUTE LAHENDITEST otsing6) xLaw kasutaja/grupi  KOMMENTAARIDEST otsimine 

xLaw kasutaja saab otsida tema või tema grupi poolt xLaw rakendusse (xLaw RT, xLaw EU, xLaw Word)   sisestatud kommentaaridest

7) KOV ÕIGUSAKTIDEST otsing

 KOV üksuse järgi, arvestab haldusreformi ning kuvab antud territooriumil kehtivad õigusaktid, sõltumata akti väljaandjast ning vastuvõtmise ajast

8) TARBIJAVAIDLUSTE KOMISJONI otsused
9) TÖÖVAIDLUSKOMISJONI otsused10) Riigihanke vaidlsutuskomisjoni  (VAKO) otsused 
11) Õiguskantsleri seisukoha otsing