20192019 jaanuaris jõustunud seadused- vaata siit 


2019 veebruaris jõustunud seadused - vaata siit MÄRTS 
 

29.03.2019 (osaliselt 01.04.2019) jõustub

Kaubamärgiseaduse, tööstusdisaini kaitse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

 RT I, 19.03.2019, 4

RT seadusuudis


29.03.2019 jõustub

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 19.03.2019, 2

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on eelnõu seletuskirja väljavõtted muudetud seaduste § -de juurde lisatud.


 

25.03.2019 jõustub

Liiklusseaduse muutmise seadus

RT I, 15.03.2019, 1

RT seadusuudis 

xLaw rakendusse on eelnõu seletuskirja väljavõtted muudetud seaduste § -de juurde lisatud.25.03.2019 jõustub

Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seadus

RT I, 15.03.2019, 6

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on eelnõu seletuskirja väljavõtted muudetud seaduste § -de juurde lisatud.25.03.2019 jõustub

Tööstusheite seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus

RT I, 15.03.2019, 5

RT seadusuudis


xLaw rakendusse on eelnõu seletuskirja väljavõtted muudetud seaduste § -de juurde lisatud.


 

24.03.2019 jõustub

Sadamaseaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seadus

RT I, 15.03.2019, 4

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on eelnõu seletuskirja väljavõtted muudetud seaduste § -de juurde lisatud.
23.03.2019 jõustub osaliselt

Kohtute seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus ( jõust .01.01.2020)

RT I, 13.03.2019, 1

RTseadusuudis

xLaw rakendusse on eelnõu seletuskirja väljavõtted muudetud seaduste § -de juurde lisatud.16.03.2019 jõustub

Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse ja taimekaitseseaduse muutmise seadus

RT I, 15.03.2019, 7

RT seadusuudis 

xLaw rakendusse on eelnõu seletuskirja väljavõtted muudetud seaduste § -de juurde lisatud.15.03.2019  (osaliselt 01.09.2019 ja 14.12.2019 ) jõustub

Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seadus

RT I, 13.03.2019, 2

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on eelnõu seletuskirja väljavõtted muudetud seaduste § -de juurde lisatud.

17.03.2019 jõustub

Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse ning põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse muutmise seadus

RT I, 07.03.2019, 1

RT seadusuudis


xLaw rakendusse on eelnõu seletuskirja väljavõtted muudetud seaduste § -de juurde lisatud.
01.03.2019 jõustub

Pandikirjaseadus (PandiKS)

RT I, 28.02.2019, 1

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on seaduse eelnõu seletuskirjad sätetepõhiselt  lisatud uue PandiS  ja muudetud seaduste FIS, FELS, KAS, EVKS, PankrS, AudS, ÄS juurde

02.03.2019 jõustub

Kindlustustegevuse seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seadus

RT I, 20.02.2019, 2 

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on eelnõu seletuskirja väljavõtted muudetud seaduste § -de juurde lisatud.

 01.03.2019 ( osaliselt 11.02.2019) jõustub

Ehitusseadustiku muutmise seadus

RT I, 01.02.2019, 3

RTseadusuudis

xLaw rakendusse on eelnõu seletuskirja väljavõtted muudetud seaduste § -de juurde lisatud.APRILL 
01.04.2019 jõustub

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (Eestis tehtud vahekohtu otsuste täidetavaks tunnistamise menetluse loomine)

RT I, 19.03.2019, 8

RTseadusuudis

 

01.04.2019 (osaliselt 01.01.2020) jõustub

Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse, halduskoostöö seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seadus

RT I, 19.03.2019, 7

RT seadusuudis 

01.04.2019 (osaliselt 09.09.2019) jõustub

Kaubamärgiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

 RT I, 19.03.2019, 5


RT seadusuudis


01.04.2019 jõustub

Riikliku statistika seaduse ja avaliku teabe seaduse muutmise seadus

RT I, 15.03.2019, 2

RT seadusuudis 

xLaw rakendusse on eelnõu seletuskirja väljavõtted muudetud seaduste § -de juurde lisatud.
MAI 

01.05.2019 jõustub

Muinsuskaitseseadus

RT I, 19.03.2019, 13

RT seadusuudis 


01.05.2019 (osaliselt 01.01.2020) jõustub

Politsei ja piirivalve seaduse, päästeteenistuse seaduse ning kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seadus

RT I, 19.03.2019, 6


RT seadusuudis 
JUULI 


01.07.2019 jõustub

Kaitseliidu seaduse muutmise seadus

 RT I, 19.03.2019, 10

RT seadusuudis01.07.2019 jõustub

Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

 RT I, 19.03.2019, 3

RT seadusuudis 


01.07.2019 jõustub

Raamatupidamise seaduse muutmise seadus

RT I, 15.03.2019, 3

RT seadusuudis

Sätestatakse masintöödeldavate arvetega ehk e-arvetega arveldamise kohustus avaliku sektoriga arveldamisel.

xLaw rakendusse on eelnõu seletuskirja väljavõte lisatud.


01.07.2019 jõustub  

Tulumaksuseaduse § 11  muutmise seadus

RT I, 20.02.2019

RT seadusuudis 

xLaw rakendusse on eelnõu seletuskirja väljavõtted muudetud seaduste § -de juurde lisatud.01.07.2019 jõustub

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ning võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seaduse muutmise seadus

RT I, 06.12.2018, 1

Kahju õigusvastasest tekitamisest tulenevate nõuete ja kriminaalmenetluse raames esitatud tsiviilhagi alusel väljamõistetud nõuete aegumistähtaeg pikeneb kümnelt aastalt 20-le.

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on seaduse eelnõu seletuskirja väljavõtted lisatud (täiendati TsÜS §  157 lg 1.1.  ja VÕSRS § 9 lg 5)

AUGUST 01.08.2019 jõustub

Abipolitseiniku seaduse muutmise seadus

RT I, 22.12.2018, 2

RTseadusuudis

xLaw rakendusse on seaduse eelnõu seletuskirja väljavõtted lisatud §-de juurde01.08.2019 jõustub

Vangistusseaduse muutmise seadus

RT I, 27.02.2019, 12

xLaw rakendusse § -põhised seletuskirja väljavõtted lisatud.

 
SEPTEMBER 

 

01.09.2019 jõustub

Tallinna Ülikooli seadus

RT I, 14.03.2019, 4

RT seadusuudis


01.09.2019 jõustub

Eesti Maaülikooli seadus 

RT I, 14.03.2019, 3

RT seadusuudis01.09.2019 jõustub

Kõrgharidusseadus

RT I, 19.03.2019, 12

RT seadusuudis

01.09.2019 jõustub

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia seadus

RT I, 14.03.2019, 2 

RTseadusuudis


01.09.2019 jõustub

Eesti Kunstiakadeemia seadus

RT I, 14.03.2019, 1

RT seadusuudis01.09.2019 jõustub

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus

RT I, 01.03.2019, 2

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on eelnõu seletuskirja väljavõtted muudetud seaduste § -de juurde lisatud.


01.09.2019 jõustub osaliselt 

Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (jõust.01.07.2020) 

RT I, 28.12.2017, 7

xLaw rakendusse § -põhised seletuskirja väljavõtted lisatud.

 

OKTOOBER 01.10.2019 jõustub UUS 
Veeseadus

RT I, 22.02.2019, 1