20192019 jaanuaris jõustunud seadused- vaata siit 


2019 veebruaris jõustunud seadused - vaata siit 

2019 märtsis jõustunud seadused- vaata siit

2019 aprill- juuni jõustunud seadused- vaata siit 

2019 juuli - august jõustunud seadused - vaata siit
   


SEPTEMBER 

 

01.09.2019 jõustub

Tallinna Ülikooli seadus

RT I, 14.03.2019, 4

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on  § -põhised seletuskirja väljavõtted lisatud.


01.09.2019 jõustub

Eesti Maaülikooli seadus 

RT I, 14.03.2019, 3

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on § -põhised seletuskirja väljavõtted lisatud.01.09.2019 jõustub

Kõrgharidusseadus

RT I, 19.03.2019, 12

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on § -põhised seletuskirja väljavõtted lisatud.

01.09.2019 jõustub

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia seadus

RT I, 14.03.2019, 2 

RTseadusuudis

xLaw rakendusse on § -põhised seletuskirja väljavõtted lisatud.


01.09.2019 jõustub

Eesti Kunstiakadeemia seadus

RT I, 14.03.2019, 1

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on § -põhised seletuskirja väljavõtted lisatud.01.09.2019 jõustub

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus

RT I, 01.03.2019, 2

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on eelnõu seletuskirja väljavõtted muudetud seaduste § -de juurde lisatud.


01.09.2019 jõustub osaliselt 

Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (jõust.01.07.2020) 

RT I, 28.12.2017, 7

xLaw rakendusse § -põhised seletuskirja väljavõtted lisatud.

 OKTOOBER 01.10.2019 jõustub UUS 
Veeseadus

RT I, 22.02.2019, 1

xLaw rakendusse § -põhised seletuskirja väljavõtted lisatud.  

NOVEMBER 
15.11.2019, osaliselt 01.01.2021 jõustub

Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seadus

RT I, 05.11.2019, 2

RT seadusuudis

xLaw rakendusse § -põhised seletuskirja väljavõtted lisatud.
15.11.2019 jõustub

Maksukorralduse seaduse, kohtute seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seadus

RT I, 06.11.2019, 1

RT seadusuudis

xLaw rakendusse § -põhised seletuskirja väljavõtted lisatud.


22.11.2019 jõustub

Energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seadus

RT I, 12.11.2019, 4

RT seadusuudis

xLaw rakendusse § -põhised seletuskirja väljavõtted lisatud.