Lingid, kommentaarid ja märksõnad

EUR-lex´i direktiivide ja määruste juures.


xLaw EUR -Lex

 - viited 

- kohtulahendid

- kommentaarid ja märksõnad  
EUR-Lex (eur-lex.europa.eu) veebilehel direktiivide ja määruste artikli juures link: 

- mis avab vastava Eesti seaduse sätte Riigiteataja.ee´ st.

-CURIA (Euroopa Liidu Kohtu lahendite) otsing – artikliga seotud Euroopa Liidu Kohtu lahendite otsingulingid (nii eesti, inglise jm keeles) 

 

xLaw Kasutajapõhise funktsiooni kasutajatel on võimalik lisada oma privaatseid kommentaare ning neid märksõnastada  EUR-Lex´is  Euroopa Liidu direktiivide ja määruste artiklite juures (nii eesti- kui ingliskeelses versioonis) ning neid hiljem leida ühisest märksõnastikust (xLaw 3in1:  Riigiteataja.ee, EUR-Lex, Word)- vaata kasutajapõhist funktsiooni 

UUS! Märksõnadele on võimalik määrata keel (eesti, inglise, läti, leedu)  Näide: Artiklile klikkides 

Näide: artikliga seotud CURIA (Euroopa Liidu Kohtu) lahendite otsing 

 Näide: EL direktiivide- Eesti seaduste  ristviited.
Praegu tasuta kättesaadav KMS  ja 2006/112 EU viited ja IFS viited

Näide: info lisamine :  Kommentaari saab lisada artikli juures olevale hallile nupule vajutades. Kommentaarile saab lisada märksõnu, mis on nähtavad ka xLaw Riigiteataja ja xLaw Word märksõnastikus ning võimaldab kommentaare mugavalt leida.
 EUR- lex ´i direktiivide ja määruste juurde saab mugavalt, kasutades xLaw kiirotsingut:

Sisestades veebis aadressireale  x /tühik/ m või  d /tühik/määruse/või direktiivi  number/tühik/artikli number, näiteks x d 2007/64 10

Samuti  on võimalik otsida numbri asemel märksõna järgi.

Selgituseks:

  • x- aktiveerib xLaw
  • m- määrus
  • d- direktiiv

Vaata kiirotsingu näited siit