Riigihanke blogi postitused xLaw rakenduses

xLaw rakenduses on Riigihangete seaduses paragrahvide juures kättesaadavad Riigihanke blogi postitused.

Riigihanke blogi (https://riigihankeblogi.com/) käsitleb riigihankealaseid uudiseid ja kirjutisi.
Riigihanke blogi asutaja on vandeadvokaat Kadri Matteus (Advokaadibüroost Matteus) ning kaasaautor on advokaat Mario Sõrmus (Advokaadibüroost Sorainen), kelle põhitegevusvaldkonnaks on riigihankeõigus.

Ootame ka teiste valdkondade koostööpakkumisi e-mailile: xlaw@extendlaw.com pealkirjaga " Autor" 

xLaw tuvastas Eesti seadustes viiteid kehtetutele sätetele 

Õigusaktides on palju viitelisi norme, kus õigusnorm avaldub mitme sätte koostoimes ning kus konkreetne säte viitab mõnele teisele sättele kas samas või mõnes teises seaduses.  

xLaw uus funktsioon "Viited teistest seadustest" on tuvastanud mitmeid selliseid viidatavaid sätteid, mis enam ei kehti!

Õigus muutub pidevalt ja seaduste muutmise käigus on vajalik tuvastada ka muudetavate või kehtetuks tunnistatavate sätete koosmõju teiste sätetega. Vastasel juhul võib mõni õigusnorm muutuda sisutühjaks ja rakendamatuks.

Kuni praeguseni puudus rakendus, mis tuvastaks automaatselt eelnimetatud probleemi. Ainukeseks  võimaluseks oli otsida neid kohti käsitsi, kuid taoline lähenemine ei saanud anda täielikku tulemust, sest tihti viidatakse ka loeteludega, sõnastusega "sama seaduse §.." jpm.

xLaw uus funktsioon "Viited teistest seadustest" võimaldab näha viidatava sätte juures, millised õigusaktid sellele sättele viitavad (nn tagasiviited). Ühe klikiga on võimalik liikuda viidatud kehtiva õigusakti sätte juurde ning samas on ka võimalik kohe viidatavat sätet lugeda (hiirega viitele liikudes).

NÄITEKS:


20 analoogset näidet:
TTKS § 56 lg 1 p 11 -> RiKS § 5 (kehtetu)
TTTS § 6 lg 5 p 2 -> RPKS § 9 (kehtetu)
SHS § 59 lg 1 p 6 -> RPKS § 9 (kehtetu)
KVTRS § 39¹⁰ lg 2 -> KVTS § 31 (kehtetu)
TTKS § 52 lg 1 p 2 -> RiKS § 5 (kehtetu)
ELTS § 111² -> VeeS § 219 (kehtetu)
HKTS § 13 lg 1¹ p 8 -> TTTS § 16
SMS § 3 p 5 -> TLS § 135 (kehtetu)
EhSRS § 11¹ lg 2 -> PlanS § 70 (kehtetu)
EVKS § 88 lg 7¹ -> ÄS § 50 (kehtetu)
ÜTS § 35 -> PGS § 54 (kehtetu)
MKS § 168⁶ -> RaKS § 17 (kehtetu)
AdvS § 81 lg 2 -> MTÜS § 53 (kehtetu)
TKS § 19 lg 7 -> MTÜS § 78 (kehtetu)
KOLS § 11¹ -> MTÜS § 78 (kehtetu)
SAS § 85² -> MTÜS § 82 (kehtetu)
FIS § 46¹ lg 4 -> VPTS § 228 (kehtetu)
FIS § 46¹ lg 6 -> VPTS § 228 (kehtetu)
KeHJS § 36 lg 2 p 9 -> PlanS § 35 (kehtetu)
KeHJS § 36 lg 2 p 9 -> PlanS § 103 (kehtetu)

Ülevaade 01.09.2023 jõustuvatest seadustest

01.09.2023 jõustusid 26-s seaduses muudatused  (sh 2 uut seadust -  Välisinvesteeringu usaldusväärsuse hindamise seadus ja Kohtuekspertiisiseadus) 

xLaw rakenduses on võimalik näha muudatusi redaktsioonivõrdluses otse muudetud sätte juures

Oleme koostanud 01.09.2023 jõustuvate seaduste muudatuste kohta ülevaate - Vaata - 01.09.2023_seaduste_muudatused-xLaw.pdf

Lisatud failis on toodud seadusetekstid, mis kehtisid  kuni 31.08.2023 (punasega) ja mis kehtivad alates 01.09.2023 (rohelisega).

Ülevaate PDF alguses on sisukord, kus saab klikkida huvipakkuva seadusemuudatuse juurde. Lisaks on iga paragrahvi pealkiri  lingitav Riigi Teatajasse ja xLaw kasutaja saab kohe lugeda ka muudatuse põhjendusi sätte juures asuvast seletuskirja väljavõttest.

 

NÄIDIS