ExtendLaw osaleb Linnade ja Valdade päevadel

 

Meil on hea meel, et xLaw on osutunud populaarseks ka kohalike omavalitsusüksuste hulgas ning tänaseks kasutavad xLaw rakendust juba mitmed linnad ja vallad.

xLaw rakendusega saab tutvuda  Linnade ja Valdade päevadel 17- 18.augustil 2021 Tallinna Lauluväljakul!

Ootame xLaw rakendusega tutvuma nii praeguseid kui tulevasi kliente MESSIALAL (TELK 20 )

 

18.08.2021 kell 12.20 - 12.40 toimub TELK  4 (VARIA 2):

 ExtendLaw asutaja ja xLaw rakenduse looja Evert Nõlv ´a ettekanne   "xLaw – õigusteabe töövahend igale KOV ametnikule"

 

Ootame  xLaw rakendusega tutvuma ja ettekannet kuulama!

LVP koduleht 
LVP programm


xLaw – 6 aastat!

 

17.04.2021 möödub 6 aastat Eesti esimese unikaalse õigustehnoloogia rakenduse xLaw loomisest!

 

xLaw on juristide tööprotsesse oluliselt muutnud. Kliendid kiidavad, et xLaw on: „tõeline tiigrihüpe“, „asendamatu rakendus“, „juristi parim digitaalne abiline“, „kiirendab tööd ja tõstab kvaliteeti“, „võimaldab teadmisi koguda ja omavahel jagada, tõstes juriidilise töö kvaliteeti, säästes aega ja selle tulemusena ka klientide raha“, „asendamatu tööriist igale juristile, olgu selleks kohtunik, advokaat või prokurör“. Klientide tagasiside- vaata siit

 

Meil on hea meel tõdeda, et xLaw rakendusest on saanud eduka juristi igapäevane töövahend. xLaw kasutajatest enamuse moodustavad tippjuristid, mh advokaadid, kohtunikud, prokurörid, notarid, kohtutäiturid, pankrotihaldurid. xLaw on osutunud populaarseks ka paljude riigi- ja kohaliku omavalitsuse spetsialistide ja ettevõtete juristide hulgas.  

xLaw arendus toimub pidevalt vastavalt praktiseerivate juristide vajadustele. 


2020 aastal lisandus mitmeid uusi funktsioone: 

xLaw RK moodulis
1. Riigikohtu lahendite ristviited

xLaw RT moodulis (seaduste paragrahvide juures)  
2. § tõlge vene keelde

xLaw Legal moodulis  
3. Tarbijavaidluste komisjoni otsuste otsing 
4. Töövaidluskomisjoni otsing
5. Riigihangete vaidlustuskomisjoni otsuste otsing
6. Õiguskantsleri seisukohtade otsing
7. Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni otsuste otsing
8. Raamatupidamise Toimkonna juhenditest otsing

Oleme alustanud ka valdkonnapõhiste pakettide loomisega. Tellida on võimalik:  

xLaw Riigihangete pakett, vaata siit

xLaw Raamatupidajale, vaata siit

xLaw Tööõiguse pakett, vaata siit

xLaw rakendus kohaliku omavalitsuse spetsialistile, vaata siit

 

Tutvu xLaw rakendusega - siit 

Tellimine: xlaw@extendlaw.com

xLaw tööõiguse pakett

Teatame, et nüüd on võimalik tellida xLaw tööõiguse pakett, kus on mugavalt kättesaadav kõik igapäevatööks vajalik
personalispetsialistile ja tööõiguse valdkonna juristile.

Otse Riigi Teataja  tööõiguse valdkonna seaduste  paragrahvide(§) juures on selle konkreetse § tõlgendamiseks vajalik:
-seaduste ja kõikide muudatuste seletuskirjad
- TLS kommentaarid
-kohtulahendid ( kõik kohtuastmed)
-tõlked vene keelde
-tõlked inglise keelde
-lingid EL direktiividele jpm
-Töövaidluskomisjoni otsuseid on võimalik otsida nii konkreetse § juurest xLaw RT moodulis kui ka eraldi sõna või fraasi järgi xLaw Legal moodulis. Vaata lähemalt siit

Küsi pakkumist:  xlaw@extendlaw.com