28.02.2019 toimus Estonia Legal Hackers Demo Day

Estonia Legal Hackers on  osa ülemaailmsest liikumisest Legal Hackers.

Legal Hackers  ühendab juriste, tehnolooge ja teadlasi, et jagada kogemusi  ja otsida ühiselt võimalusi, kuidas saaks tehnoloogia õigusele abiks olla. 

28.02.2019 toimunud  kohtumisel arutleti õigustehnoloogia hetkeseisust ja arengutest ning paneeldiskussioonis  “Why Law Practice Has Failed to Keep Up with Technology and What to Do About It”   osales ka ExtendLaw asutaja Evert Nõlv
 

https://www.facebook.com/events/249064326012621/?notif_t=plan_reminder&notif_id=1551362404335304
ExtendLaw asutaja esines kohtunike täiskogul


08.02.2019 toimus Tartus üheksateistkümnes kohtunike täiskogu

Kohtunike täiskogul oli seekord fookuses kohtulahendi kui kohtute töö kõige olulisem osa.

 

ExtendLaw asutaja Evert Nõlv pidas ettekande otsingusüsteemide toimimisest ja kohtulahendi struktureerimise mõjust kohtulahendi leitavusele.

 

Vaata pressiteated:

https://www.riigikohus.ee/et/uudiste-arhiiv/kohtunikud-arutlevad-tanasel-taiskogul-kohtulahendite-ule

 

https://www.kohus.ee/et/ajakirjanikule/uudised/tana-toimub-uheksateistkumnes-kohtunike-taiskogu

 


Liikluskindlustuse seaduse kommenteeritud väljaanne xLaw rakenduses

 

Võimaldame koostöös Eesti Liikluskindlustuse Fondiga xLaw kasutajatele ligipääsu liikluskindlustuse seaduse kommentaaridele LKindS paragrahvide juures.

„Liikluskindlustuse seaduse kommenteeritud väljaande“ autorid on Janno Lahe, Olavi-Jüri Luik ja Martti Merila. Kommentaaride koostamisel on aluseks võetud õigusaktid ja kohtupraktika seisuga 1. mai 2017.

Kehtiv liikluskindlustuse seadus jõustus põhiosas 1. oktoobril 2014.

Tegemist on esimese sellekohase õiguskirjandusega Eestis, milles on käsitletud veel liikluskindlustuse ajalugu, kujunemist, rahvusvahelise liikluskindlustuse süsteeme ning LKindlS seoseid võlaõigusseaduse ja teiste seadustega.

LKindlS kommentaarid on kättesaadavad xLaw RT rakenduses (riigiteataja.ee- LKindlS) sätetepõhiselt (§, lg, p juures hallile nupule klikkides -“Kommenteeritud väljaanne”).
NÄIDE xLaw rakendusest: