xLaw kasutajatest enamuse moodustavad tippjuristid - advokaadid, kohtunikud, prokurörid, notarid, kohtutäiturid, pankrotihaldurid; muuhulgas on xLaw kasutusel kõikides Eesti kohtutes ning rohkem kui 70-s advokaadibüroos. xLaw on osutunud populaarseks ka paljude riigi- ja kohaliku omavalitsuse spetsialistide ja ettevõtete juristide hulgas.

«Tegu on väga hästi läbi mõeldud lahendusega, ma ei kujuta tööd selle lahenduseta ausalt öeldes enam ettegi, seda just juhul, kui on vaja leida ja analüüsida varasemat kohtupraktikat. Minu jaoks oli xLaw tulek tõeline tiigrihüpe, mis minu tööd oluliselt hõlbustab»
Harju Maakohtu kohtunik Merit Helm (24.07.2020 Postimees)

xLaw on juristi parim digitaalne abiline. xLaw kiirendab tööd ja tõstab kvaliteeti, tuues kohtulahendid ja kogukonna tarkuse andmebaasisügavustest advokaadi töölauale. Kui varem töötasid seadusega, siis xLaw muudab seaduse kohtupraktikaga ühtseks tervikteadmiseks. xLaw on kasutajale ideaalne – alustaja saab kohe xLaw tarkusest osa, kuid ”poweruser” võib lisafunktsioonidega kogu oma tööpraktika oluliselt efektiivsemaks muuta. Lihtne ja geniaalne!
Kaupo Lepasepp, Juhtivpartner, Advokaadibüroo SORAINEN
Klient aastast 2017
xLaw on aidanud muuta advokaadibüroo COBALT advokaatide ja juristide töö efektiivsemaks ja kiiremaks. Kiirotsing, seletuskirjad ja kohtulahendid Riigi Teatajas vastava paragrahvi juures ning võimalus lisada paragrahvide juurde oma märkmeid on vaid mõned näited funktsionaalsustest, milleta me täna enam tööd ette ei kujuta.
Sten Luiga, Vanempartner, Advokaadibüroo COBALT
Klient aastast 2017

xLaw on Ellex Raidla Advokaadibüroos igapäevane töövahend, mis muudab meie töö lihtsamaks. Suures büroos on oluline tagada kiire info liikuvus ning klienditöö tegemise jaoks on xLaw selleks loonud väga head tingimused, võimaldades jooksvalt §-de juurde lisada kommentaare ja selgitusi. Samuti on suurepärasteks funktsioonideks kiirotsing ja §-de juures olev lisaallikate olemasolu.

Ants Nõmper, Juhtivpartner, Ellex Raidla Advokaadibüroo
Klient aastast 2017
PwC Legal on automatiseerimise ja efektiivsust tõstvate tööriistade suur austaja ning xLaw on selle suurepärane näide. xLaw-st on saanud asendamatu rakendus, mida kasutavad igapäevaselt kõik meie advokaadid ja juristid. xLaw võimaldab teadmisi koguda ja omavahel jagada, tõstes juriidilise töö kvaliteeti, säästes aega ja selle tulemusena ka klientide raha.
Karin Marosov, Juhtivpartner, PwC Legal Eesti
Klient aastast 2017
WALLESS kasutab xLaw tööriista ühena esimestest ja meie advokaadid on sellega väga rahul. Meid võlub xLaw lihtsus ja selle arendajate asjalikkus – auru ei panda tuledesse ja viledesse, vaid keskendutakse sellele, mida juristid tõeliselt vajavad. xLaw aitab tööaega kokku hoida. Soovitame.
Hannes Vallikivi, Partner, Advokaadibüroo WALLESS
Klient aastast 2017
Asendamatu tööriist igale juristile, olgu selleks kohtunik, advokaat või prokurör. Kasutajamugavus on olnud arendamise fookuseks ning xLaw süsteem on üks väheseid, mille lahendusest on ilmne, et selle looja on nii jurist kui maailmaklassiga arendaja. xLaw võimaldab meil TRINITIs töötada efektiivsemalt ja loogilisemalt, sest lahendus on esiteks, holistlik töötades nii õigusaktide, kohtulahendite kui isegi Euroopa Liidu andmebaasides samataoliselt; teiseks, sest see annab lisandväärtuse läbi selle, et töötab brauseri- kui tekstitöötlusprogrammi-siseselt ning kolmandaks, see „oskab“ eesti keelt. xLaw iga uus arendatud moodul ja funktsionaalsus peab silmas juristide vajadusi, olgu selleks andmepäring Äriregistrist või dokumendi koostamise automatsioon.
Karmen Turk, Partner, Advokaadibüroo Triniti
Klient aastast 2017
NJORD Advokaadibüroo advokaadid kasutavad xLaw rakendust oma töös iga päev ning see on teinud seadusenormidega haakuvate ja tõlgendavate kohtulahendite otsimise kiireks ning mugavaks. Tänuväärne on ka jõustunud normide ning seletuskirjade sidumine, sest tihtipeale on normi olemuse ja eesmärgi mõistmiseks vaja kaevuda normieelsesse aega. xLaw rakendus on õigusnõustamises igati asjalik, praktiline ja kasutajasõbralik töövahend.
Triinu Hiob, Partner, NJROD Advokaadibürooo
Klient aastast 2017
xLaw kasutamine on muutunud meie advokaatide igapäevatöö orgaaniliseks osaks. Oleme eriti rahul xLaw suutlikkusega kiiresti ja mugavalt tuvastada konkreetsete sätetega seotud kohtulahendeid ja õiguskirjandust, mis oluliselt lihtsustab õigusanalüüsi läbiviimist.
Merlin Seeman, Juhtivpartner, Advokaadibüroo Hedman Partners & Co
Klient aastast 2017
Kasutame oma büroos xLawd pea igapäevaselt. See säästab nii klientide kui meie aega. Kasutajasõbralikkust jagub: eriti meeldib, et xLaw võimaldab salvestada konkreetse seadusesättega seotud märkmeid, mida ka hiljem saab kasutada. Samuti aitab mugavalt ja kiiresti leida kohtupraktikaid ning on suureks abiks erinevate seadusesätete tõlgendamisel. Veel on meie kui rahvusvahelist klienti nõustava büroo jaoks oluline, et xLaw abil on hõlpsasti leitavad erinevate seadusesätete tõlked. Lõpetuseks kiitus Evertile (ja kogu tiimile) visiooni ja julguse eest asi ära teha ning jääme ootame edasiarenguid.
Karin Kaup, Juhtivpartner, Advokaadibüroo KPMG Law
Klient aastast 2017
xLaw pakub näiliselt lihtsat kuid innovaatilist ja hädavajalikku täiendust iga juristi töölauale, milleta ei kujutaks 21. sajandi infoühiskonnas juristi tööd enam ette. Tegemist on töövahendiga, mis lihtsustab ja kiirendab töötamist ja mille kasutamiseta ei möödu ükski tööpäev. xLaw kasutamise tulemusena saame pakkuda klientidele kvaliteetset õigusnõu efektiivsemalt ja mugavamalt. Kasutame xLaw täisfunktsionaalsust ja erilised tunnustussõnad on kolleegidelt teeninud just xLaw ääretult mugav kohtupraktika otsingusüsteem koos võimalusega jagada bürooüleselt kolleegidega seadusesätete kommentaare ning selgitusi. Teabe hulk, mida igapäevaselt juristina peame läbi töötama, on järjest kasvanud ja võib asuda erinevates asukohtades– seetõttu on teabe koondamine lihtsasti ligipääsetavasse kohta hädavajalik. xLaw´d kasutav jurist võib magada rahulikumalt, teades, et kahe silma vahele ei ole jäänud oluline teabeallikas ega kohtupraktika.
Jaanus Mägi, Juhtivpartner, Advokaadibüroo Magnusson
Klient aastast 2017
xLaw on väärt abiline juristi ja advokaadi töös, mille nutikas kasutamine suurendab õigusteenuse osutamise efektiivsust ja aitab tõsta kvaliteeti. Rakenduse funktsioone täiendatakse ja täiustatakse järjepidevalt, muutes xLaw ajakohaseks ja praktiliseks töövahendiks. Hindame ka kõrgelt xLaw meeskonna professionaalset ja sõbralikku kasutajatuge ning avatust koostööks.
Mari Past, Partner, Advokaadibüroo NOVE
Klient aastast 2018
xLaw on muutunud advokaaditöö juures nii loomulikuks ja lahutamatuks osaks, et ilma selleta on raske igapäeva tööd ette kujutada. xLaw võimaldab kiirelt ja mugavalt tutvuda nii asjakohase kohtupraktika, kommenteeritud väljaannete kui ka seletuskirjadega, ilma selleks liigselt aega kulutamata. Kõik vajalik on kompaktselt ühes kohas, mis aitab kokku hoida hinnalist aega, olles seejuures ka kasutajasõbralik.
Tanel Tark, Juhtivpartner, Advokaadibüroo TARK
Klient aastast 2019
Olles kord xLaw’d kasutama hakanud, ei ole enam tagasiteed. Saanud sellega tuttavaks töötades advokaadina, harjusin nii ära kõigi kasutusmugavustega, nii et see tundus sama loomulik ja igapäevane, nagu omal ajal olid uudsed, kuid tänaseks elementaarsed internet või kehtivate terviktekstide kättesaadavus riigiteataja.ee lehel. Seepärast tabas mind ootamatu tagasiminekuna ajas, kui AS-s Eesti Raudtee tööle asudes ei olnudki enam seadusesätetel „mumme“ järel ning eelnõude seletuskirjad ja kohtulahendid ei olnudki enam kliki kaugusel. Kiirelt tutvustasin kolleegidele häid võimalusi ning võtsime need kasutusele. Nüüdseks oleme juba mitu aastat xLaw’d kasutanud praktiliselt igapäevaselt ja sellega jätkuvalt väga rahul, jagub vaid kiidusõnu! Suur aitäh ja tunnustus teile selle väga kasuliku rakenduse eest!
Gea Vendel, hankeosakonna juhataja, Eesti Raudtee
Klient aastast 2019