E
xtendLaw toob Teieni õigusuudised- kokkuvõtteid ja artiklite viiteid uutest seadustest, kohtulahenditest, õiguslikke arvamusi jms.  

Lisaks infotehnoloogilistele lahendustele ning otsingumootoritele,  mis aitab juristil kiiremini oma tööd teha ja vajalikke vastuseid mugavamalt leida, pakub ExtendLaw lepingulistele klientidele  omalt poolt ka õigusalast lisandväärtust, sisestades xLaw rakendusse otse Riigiteataja.ee § -de juurde seletuskirjade ja kohtulahendite väljavõtteid, artiklite linkide viiteid, kommentaare jms (sisestatakse jooksvalt vastavalt võimalustele).  

     

Vaata xLaw Andmebaasi uudiseid siit

01.01.2018 jõustunud seadused. Vaata siit

jaanuar-märts 2018  jõustunud seadused. Vaata siit 
aprill- juuli 2018 jõustunud seadused. Vaata sii SEPTEMBER 


  

01.09.2018 jõustuvad Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS)   §-d 76–80, mille kohaselt tuleb esitada andmed tegelike kasusaajate kohta.

 

Vaata: Rahandusministeerium. Tegelike kasusaajate andmete esitamise juhis

21.08.2018. Ärileht.ee. Advokaat paneb südamele: tegeliku kasusaaja andmete äriregistrile esitamise kohustus on kõigil ukse taga

16.08.2018 Raamatupidamisuudised (rup.ee) Kõiki ettevõtjaid ootab 1. septembrist uus kohustus

09.09.2018 Äripäev. Millal on ettevõtjal õigus oma vara varjata?

01.09.2018 jõustub (osaliselt 01.07.2018)

Eesti Haigekassa seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seadus

 

RT I, 22.06.2018, 4

 

xLaw rakendusse on HKS ja RaKS § -de juurde seletukirja väljavõtted sisestatud