Valminud on Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni otsuste otsing


Meil on hea meel teatada xLaw uuest funktsioonist -  valminud on Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni otsuste (edaspidi TOAK) otsing.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon on sõltumatu kohtueelne organ, mis lahendab tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadusega sätestatud korras ning selles seaduses või tööstusomandi seadustes sätestatud juhtudel. (Vaata siit: https://www.epa.ee/et/toostusomandi-apellatsioonikomisjon)


TOAK otsingusüsteem asub xLaw Legal keskkonnas (legal.ee), otsida saab otsuse sisust sõna, fraasi või paragrahvi järgi ning tulemused kuvatakse :

- käänetest sõltumatult;

- otsingufraasi kontekstiga.  

TOAK lahendeid saab otsida ka xLaw RT keskkonnas valdkonnaseaduste (patendiseadus, kaubamärgiseadus, autoriõiguse seaduse jms) paragrahvide juurest.  
Näide: xLaw Legal Näide: xLaw RT (Kaubamärgiseadus) 


Eelmine
xLaw hankespetsialistile
Järgmine
xLaw raamatupidajale