xLaw uus funktsioon - viited teistest seadustest

Meil on hea meel teatada, et nüüd on xLaw rakenduses võimalik näha ka viidatava sätte juures, millised õigusaktid sellele sättele viitavad. 

Seadustes on palju viitelisi norme (nii otseseid, kui viidatakse sama õigusakti mõnele muule paragrahvile kui ka kaudseid,  kui on viidatud mõne muu seaduse sättele). Juba algusaegadest alates on xLaw muutnud need viited linkideks, mis võimaldab kiirelt liikuda viidatud kehtiva õigusakti sätte juurde ning samas on ka võimalik kohe viite juures viidatavat sätet lugeda (hiirega viitele liikudes). Nüüd on sama võimalus ka viidatava sätte juures (nn. tagasiviited). 

NÄIDE: Eelmine
Seaduste seletuskirjad xLaw rakenduses
Järgmine
Ülevaade 01.09.2023 jõustuvatest seadustest