xLawPublishing ootab autoreid!


Oodatud on seaduste või üksikute paragrahvide kommentaarid, analüüsid ning õigusprobleemide käsitlused/arvamused kõikide õigusvaldkondade kohta.     


Saada oma pakkumiseks e-mail:
xlaw@extendlaw.com pealkirjaga " Autor"Meie eesmärgiks on, et oma ala asjatundjate poolt koostatud seaduste kommenteeritud väljaanded oleksid mugavalt kättesaadavad õigusspetsialisti igapäevaselt kasutatavas rakenduses xLaw otse seaduse paragrahvi juures. 

Kirjastus xLawPublishing on loodud õigusväljaannete avaldamiseks xLaw rakenduses.

Eesti esimest  unikaalset õigustehnoloogia rakendust xLaw kasutab tänaseks igapäevaselt üle 1500 õigusspetsialisti,  sh advokaadid, kohtunikud, prokurörid, kohtutäiturid, pankrotihaldurid, notarid ning   juristid era- ja avalikust sektorist. 

xLaw üle 60 erineva funktsiooni aitab kaasa õigustöö efektiivsusele ja kvaliteedile, võimaldab kiiret seaduse tõlgendust, kohtulahendite  käänetest sõltumatuid otsinguid jpm.  Kõik xLaw moodulid on omavahel seotud ja mugavalt kasutatavad.


xLaw RT moodulis on juba mitme seaduse juures paragrahvipõhiselt mugavalt võimalik lugeda avalikult kättesaadavaid seaduste kommenteeritud väljaandeid. Vaata siit.

Koostöös Eesti Liikluskindlustuse Fondiga on kõigil xLaw kasutajatel alates 2019.a veebruarist ligipääs liikluskindlustuse seaduse kommentaaridele LKindlS paragrahvide juures (xLaw RT moodulis). Vaata siit.

xLawPublishing poolt 18.09.2020 välja antud xLaw RT moodulis ilmunud Perekonnaseaduse kommentaarid on esimesed omataolised, mis on koostatud spetsiaalselt xLaw jaoks. Vaata siit

 

xLaw- kõik juristile vajalik ühes kohas!

Viime seaduste kommenteerimise uuele tasemele! 
Eelmine
Perekonnaseaduse kommentaarid avaldati xLaw rakenduses
Järgmine
xLaw hankespetsialistile