Kohtulahendite otsing asja liigi järgi


xLaw Legal keskkonnas on võimalik kõikide astmete kohtulahendeid otsida kohtuasja liigi järgi.

 

Otsingut saab filtreerida järgnevalt:

-       Kõik

-       Tsiviilasi

-       Haldusasi

-       Kuriteo- ja väärteoasi
          - Kriminaalasi
          - Väärteoasi

-       Põhiseaduslikkuse järelevalve asiEelmine
Valminud on Õiguskantsleri seisukohtade otsingusüsteem
Järgmine
xLaw on nüüd Facebookis