Valminud on Õiguskantsleri seisukohtade otsingusüsteem

Meil on hea meel teatada xLaw uuest funktsioonist

Õiguskantsleri seisukohtade otsingusüsteem asub xLaw Legal keskkonnas (legal.ee), otsida saab otsuse sisust sõna, fraasi või paragrahvi järgi ning tulemused  kuvatakse:

- käänetest sõltumatult;

- otsingufraasi kontekstiga.  
Õigusteabe otsinguportaal xLaw Legal (legal.ee) võimaldab alljärgnevaid  käänetest sõltumatuid sisuotsinguid:

1) I ja II astme kohtulahendid

2) Riigikohtu lahendite põhjendav osa

3) Seadused

4) KOV õigusaktid

5) xLaw Kasutaja/Kasutajate Grupi kommentaarid

6) Tarbijavaidluste komisjoni otsused

7) Töövaidluste komisjoni otsused

8) Riigihangete vaidlustuskomisjoni otsused

9) Õiguskantsleri seisukohad


Eelmine
ExtendLaw toetas XXIII harjutuskohtu võistlust
Järgmine
Kohtulahendite otsing asja liigi järgi