xLaw märksõnastikule on nüüd ligipääs nii xLaw Riigiteataja, xLaw Eur-lex kui xLaw Word rakenduses.

 

xLaw tasuline kasutajapõhine funktsioon võimaldab lisada kommentaare ja neid märksõnastada:  

- Eesti õigusaktide sätete juurde (https://www.riigiteataja.ee)  

- Euroopa Liidu direktiivide ja määruste juurde (http://eur-lex.europa.eu); 

 - Microsoft Word´is.  

xLaw Kasutaja Märksõnastikule on ligipääs kõigis kolmes kohas.

Näiteks Riigiteataja.ee  ja EUR-lex juurde lisatud kommentaare saab kanda otse word-dokumenti ja vastupidi- näha Riigiteataja.ee xLaw märksõnade all ka wordis pandud kommentaare.  

Enne 15. septembrit 2017 sõlmitud lepingu puhul on litsentsitasu  

20 eurot kuus ühe kasutaja kohta.  

 Üle 10 kasutaja korral soodustus.

Vaata xLaw Kasutajapõhise funktsiooni kohta  siit


Eelmine
xLaw rakendus võimaldab kommentaare ja märksõnu lisada ka EUR-lex´i direktiivide ja määruste juurde.
Järgmine
xLaw rakenduse mitmed funktsioonid muutuvad  tasuliseks.