xLaw Kasutajapõhine funktsioon 

Kasutaja isiklik või büroosisene andmebaas, mis võimaldab info kiiret leidmist ja jagamist. 


xLaw kasutaja poolt sisestatud kommentaarid on ristkasutatavad sõltuvalt mooduli funktsioonidest nii xLaw RT´s, xLaw EU´s, xLaw Word´is, xLaw RK´s kui ka xLaw Legal´is. 

Kasutaja poolt xLaw rakendusse lisatud andmed on nähtavad vaid Kasutajale endale või Kasutajate Grupile (kasutajate kokkuleppel või büroosiseselt on võimalik moodustada Kasutajate Grupp, kus nähakse üksteise lisatud kommentaare).


xLaw kasutajal on võimalik:   

- Lisada kommentaare (lisaks märksõnastada ja siduda seaduse sättega)  - xLaw RT, xLaw EU, xLaw Word

- Otsida oma kommentaare märksõnastikust (xLaw RT, xLaw EU, xLaw Word) või sõna/fraasi järgi kommentaari sisust  (xLaw Legal, xLaw Word)

- Vaadata oma  kommentaare õigusakti  ja selle sätte juurest ( xLaw RT, xLaw EU) ja kohtuasja numbri juurest (xLaw RK

- Hallata klausleid ja lepingupõhjasid-  xLaw Word

- Vaadata oma kommentaare xLaw mobiiliäpist seadusesätte juurest

Kasutaja saab enda ja/või Kasutajate grupi xLaw rakendusse sisestatud andmeid vaadata ka Eesti seaduste mobiilirakenduses. xLaw iOS ja Android äpi kohta vaata siit. 

- Õigus saada rakendusse sisestatud andmed endale   

Kasutuse lõppemisel saab Kasutaja kõik enda poolt rakendusse sisestatud andmed endale (juriidlisest isikust kliendi kasutaja kohta kehtivad erisätted vastavalt lepingule)

 

JUHENDID (2020) :  

xLaw paigaldamine arvutisse - Vaata siit 

xLaw KONTO LOOMINE -  juhend 

xLaw Kasutaja kommentaaride SISESTAMINE - juhend 

xLaw Kasutaja kommentaaride OTSING -  juhend  


xLaw  funktsioonide kirjeldused ja kommentaaride lisamise võimalused  (01.02.2019 seisuga)   -  LOE SIIT
xLaw Kasutajapõhise paketi liikuvate piltidega näidis (GIF): VAATA

 

Küsimuste korral ning litsentsilepingu sõlmimiseks pöörduge e- kirjaga aadressil : xlaw@extendlaw.comNÄITED- xLaw Kasutaja kommentaarid NÄIDE: 
1) Kommentaari lisamine
 


 
NÄIDE: 
2) xLaw märksõnastikust otsing 

Märksõnastikust on võimalik otsida neljas kategoorias:

Kogu andmebaasist   ja eraldi iga seaduse juurde lisatud kommentaaridest

-xLaw andmebaasist (ExtendLaw sisestatud)

-Kasutaja  andmebaasist ( kasutaja lisatud privaatne, vaid talle nähtavad kommentaarid )
NÄIDE: 
3) info lisamine xLaw § juurde ja märksõnastikku. 


 
 

Tellimiseks võta ühendust xlaw@extendlaw.com