xLaw EU  

  EUR-Lex´i direktiivide ja määruste artiklite juures lisainfoEUR-Lex (eur-lex.europa.eu) veebilehel direktiivide ja määruste artiklite juures hallid nupud:
- CURIA
Euroopa Liidu Kohtu lahendite otsing-artikliga seotud Euroopa Liidu Kohtu lahendite  otsingulingid (nii eesti, inglise jm keeles). 

- CURIA lahendite lingid
Euroopa Kohtu lahendites   viidatud teiste  kohtulahendite viited  muudetud linkideks. Vaata siit.     

vastavusviited      

Eesti seaduse sätte Riigiteataja.ee´ st avamine) *  

- EL aktide redaktsioonivõrdlus-  võimalik nüüd mugavalt näha EUR-LEXis konsolideeritud aktide viimaseid muudatusi. Vaata siit

  

- xLaw kommentaarid ja viited/märksõnad *

ExtendLaw poolt lisatud kommentaarid, artiklid jms.     

- Kasutaja privaatsed kommentaarid

Kasutaja/ Kasutaja Grupp saab lisada ja vaadata kommentaare 


-Märksõnastik      

xLaw 3in1 märksõnasüsteem (võimaldab lisada ja vaadata märksõnastatud kommentaare nii  xLaw RT´s, xLaw EUR-Lex ´s , xLaw Word ´s )- vaata kasutajapõhine  funktsioon  


 - Keelevalik  

võimalik määrata kommentaaride keel- eesti, inglise, läti, leedu jm... 


- Kiirotsing

direktiivi/ määrust/artiklit saab kiirelt avada. Vaata  SIIT./Märkus *: Kõikide sätete juures ei pruugi allikaid olla, täiendatakse jooksvalt/.


xLaw Kasutajapõhise funktsiooni kasutajatel on võimalik lisada oma privaatseid kommentaare ning neid märksõnastada  EUR-Lex´is  Euroopa Liidu direktiivide ja määruste artiklite juures (nii eesti- kui ingliskeelses versioonis) ning neid hiljem leida ühisest märksõnastikustNÄITED- xLaw EU


1) Artikliga seotud CURIA (Euroopa Liidu Kohtu) lahendite otsing


 
2) EL direktiivide- Eesti seaduste ristviited.
 (KMS  ja 2006/112 EU viited ja IFS viited


3) Kasutaja poolt info lisamine  
 
(Kommentaarile saab lisada märksõnu, mis on nähtavad ka xLaw Riigiteataja ja xLaw Word märksõnastikus ning võimaldab kommentaare mugavalt leida) 


 


Tellimine: xlaw@extendlaw.com