xLaw Legal

Õigusteabe otsinguportaal

 


-KOHTULAHENDID 

filtreering kohtuasja liigi järgi.

- Maakohtu ja halduskohtu kohtulahendid  

otsing kogu lahendist.

- Ringkonnakohtu lahendid 

otsing kogu lahendist. 

-  Riigikohtu lahendid

otsing Riigikohtu kolleegiumi põhjendavast osast.   

- xLaw KASUTAJA KOMMENTAARID 

otsing Kasutaja /Kasutaja Grupi poolt xLaw rakendusse (xLaw RT, xLaw EU,

xLaw Word) sisestatud kommentaaridest.  

- SEADUSESÄTE       

sõna või fraasi otsing kehtivatest seadustest koos seaduse § juurde linkimise võimalusega. Vaata uudis 

- MÄÄRUSED 
Vabariigi Valitsuse, kõikide valdkondade ministrite ja Eesti Panga Presidendi määrused.

sõna või fraasi otsing kehtivatest määruseset koos  määruse  § juurde linkimise võimalusega. Vaata uudis 

- KOV ÕIGUSAKTID     

sõna või fraasi otsing ning eraldi KOV nime järgi;                 

arvestab  haldusreformi käigus toimunud haldusterritoriaalse korralduse muutmist  ja kuvab kõik praeguse KOV territooriumil kehtivad õigusaktid (sõltumata akti väljaandjast ning vastuvõtmise ajast) koos pealkirja linkimise võimalusega, mis viib kehtiva aktini Riigi Teataja ( www.riigiteataja.ee) lehel . Vaata uudis .

 

- TARBIJAVAIDLUSTE KOMISJONI otsused . Vaata siit

- TÖÖVAIDLUSKOMISJONI otsused.  Vaata siit

- RIIGIHANGETE VAIDLUSTUSKOMISJONI otsused.  Vaata siit  

- ÕIGUSKANTSLERI seisukohad. Vaata siit   


Lisaks on võimalik tellida: 

- TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJONI otsused. Vaata siit

Raamatupidamise Toimkonna juhendite (RTJ) otsing. Vaata siit   xLaw Legal otsingutulemused kuvatakse:
- käänetest sõltumatult (st otsides „hüpoteek“, leiab ka „hüpoteegi“)
- koos kontekstiga (otsitava sõna ümbritsev tekst õigusaktis, mis võimaldab kiirelt tuvastada vajalikku)
- koos lingiga, mis viib kehtiva õigusakti juurde Riigi Teataja lehel (riigiteataja.ee); samuti kohtulahendi juurde Riigikohus.ee lehel  
- kuvab tulemused veebilehel (mitte PDF failina)
-
seadusesäte kuvatakse otse viite juures (tooltip).


Legal.ee kohtulahendeid saab otsida nii eraldi veebilehel  legal.ee  kui ka xLaw RT rakenduses (riigiteataja.ee seaduste sätete juurest hallile nupule vajutades). Seaduseid, KOV õigusakte ja xLaw Kasutaja kommentaare otsida ainult veebilehel legal.ee


Tagasiside: legal@extendlaw.com

Õigusteabe otsinguportaali kasutusõigus on xLaw kasutajal.  Sisselogimine toimub kasutaja isikliku xLaw kontoga.  

xLaw konto loomine - vaata siit