xLaw RT

Riigi Teataja seaduste § juures lisainfo, mis aitab 

konkreetse §  mõttest, eesmärgist ja rakendamisest paremini aru saada.

Oled huvitatud? Saada e-mail: xlaw@extendlaw.com

Üldine

Õigusaktide ja sätete lingid
Seaduste paragrahvide viited muudetud hüperlinkideks,
mis võimaldab kiiret liikumist nii seaduse sees kui ka seaduste vahel.

Lingitava paragrahvi tekst
tooltip (eelvaade) -
viidatud sätte kuvamine otse viite juures.

Sisukorra otsing 
Riigiteataja.ee õigusakti sisukorra (vasakul üleval) filtreerimine pealkirja ja numbri järgi.

Märksõnastik  
Võimaldab otsida nii xLaw kui Kasutaja märksõnastatud kommentaare- nii kogu andmebaasist kui ka konkreetse seaduse juurest.  

Seaduse redaktsiooniotsing
Võimaldab otsida seaduse eelmiseid redaktsioone  

Seadusepõhine redaktsioonivõrdlus
Kuvatakse sõna täpsusega, milllised on seaduse viimased muudatused ( vaata siit

Sättepõhine (§, lg, p  juures hallid nupud): 

Kopeeri ühe klikiga sätte viide , link või tekst otse dokumenti.

Tõlge vene keelde -vaata siit 

Tõlge inglise keelde-

kuvatakse sätte juures vastava § tõlge.


Sättepõhine redaktsioonivõrdlus

võimalik otsida kuupäeva järgi  (alates 01.01.2012) vastava § sõnastust, kuvab sätte juures.
Värvidega on eraldatud, milline osa on muudetud, täiendatud, tühistatud.

Kohtulahendite otsingud § juurest:

xLaw Legal (käänetest sõltumatu, konteksti kuvamine, kohtulahendite ja seaduste lingid):  


I-II astme lahendid

Riigikohtu lahendite põhjendavast osast 

 

Riigiteataja.ee:  

I-III astme lahendid  


Riigikohus:

Riigikohtu lahendid

Riigikohtu annotatsioonid  


EL õigus   

Lingid vastava Euroopa Liidu direktiivi artikli juurde- 

avab EUR-Lex direktiivis vastava artikli. 


Seletuskirjad 
Vastava § kohta seaduste eelnõu seletuskirjadest väljavõte (kõik 1992- 2023 seletuskirjad sätetepõhiselt)

Artiklite viited  
Vastavatele § -dele viitavad artiklite lingid alljärgnevatestveebiportaalidest:
-õigusajakirjast Juridica(juridica.ee)
-www.rmp.ee 

xLaw viited & kommentaarid  
Lingid, viited ja kommentaarid, mis on seotud vastava sättega.

Kasutaja kommentaaride lisamise  funktsioon -
Võimaldab Kasutajal lisada kommentaare § juurde ja neid märksõnastada (vt. Kasutajapõhine funktsioon)


Märkus:  *     täiendatakse jooksvalt.  NÄITED xLaw RT 

 
1) Tõlge inglise keelde2) Redaktsiooni otsing


 
3) Kuvamine viite juures4)  Sisukorra filtreering


 
5) Riigiteataja.ee lehel § juurde lisatud info - Seletuskirjad sätte juures6)Sättega seotud ajakirjade artiklid
 

7) seaduse eelmised redaktsioonid  


Kuidas sätet tõlgendada?
Milline on olnud seadusandja tahe? Mida on öelnud eksperdid?
Milline on kohtupraktika? 
Vastus on xLaw ´s ühe kliki kaugusel !
 

Oled huvitatud? Saada e-mail: xlaw@extendlaw.com