31.12.2018 Postimees.

Ülevaade: 15 olulist seadust, mis homme jõustuvad


02.01.2019 RUP. Olulisemad seadusemuudatused, mis kehtivad alates 1. jaanuarist 2019


 

Andmekaitse
 
 Alates 25.05.2018 hakatakse kohaldama Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärust 2016/679

15.01.2019 jõustub UUS Isikuandmete kaitse seadus (RT I, 04.01.2019, 11)


23.05.2018. Justiitsministeerium.  Reedel jõustub isikuandmete kaitse üldmäärus


Isikuandmete kaitse üldmäärus (struktuurne)
Andmekaitseinspektsiooni üldmääruse rubriik
Andmekaitseinspektsiooni juures asuva avaliku teabe nõukogu protokollid

Primend. Viis sammu andmekaitsemääruse täitmiseks  

Lindorff. Peagi hakkab kehtima uus isikuandmete kaitse üldmäärus.

Lahenduste teejuht (Squalio)


19.12.2017. Eesti Päevaleht. 

Mart Susi | Kas isikuandmete kaitse reform ohustab sõnavabadust? Inimesest ei tohigi olla võimalik üksnes uudishimu rahuldamiseks hõlpsalt üle sõita.


08.11.2017, Ärileht.ee. Advokaat selgitab: mis on andmekaitsealane mõjuhinnang ning kellele on see kohustuslik? 

09.10.2017 Andmekaitse Inspektsioon. Mis on andmekaitsealane mõjuhinnang?

Euroopa andmekaitseasutuste töörühm töötab välja juhendmaterjale, et selgitada lähemalt, mida uues andmekaitsemääruses kasutatud mõisted tähendavad ja mida määrus nii avaliku sektori kui ka eraettevõtete jaoks kaasa toob.  

08.09.2017.  Justiitsministeeriumi uudis.  Tartus arutati Euroopa andmekaitse tulevikku.
Vaata video.  xLaw Kasutajapõhise paketi kasutajad leiavad video ka EUR-Lex´s GDPR ((EL) 2016/679) art. 1 juurest.Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine


27.11.2017 jõustus uus Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus RT I, 17.11.2017

xLaw Kasutajapõhise paketi kasutajatel on võimalik Riigiteataja.ee lehel RahaPTS iga § juures tutvuda seaduse eelnõu seletuskirja väljavõttega.

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusega võetakse üle nn IV rahapesu tõkestamise direktiiv ((EL) 2015/849) ja selle direktiivi muudatused. Samuti rakendatakse eelnõuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2015/847, mis käsitleb rahaülekannetes edastatavat teavet ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1781/2006. 

01.09.2018 jõustuvad Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS)   §-d 76–80, mille kohaselt tuleb esitada andmed tegelike kasusaajate kohta. 


27.11.2017. Politsei- ja Piirivalveamet. Jõustusid muudatused rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses

21.08.2018. Ärileht.ee. Advokaat paneb südamele: tegeliku kasusaaja andmete äriregistrile esitamise kohustus on kõigil ukse taga

16.08.2018 Raamatupidamisuudised (rup.ee) Kõiki ettevõtjaid ootab 1. septembrist uus kohustus

09.09.2018 Äripäev Millal on ettevõtjal õigus oma vara varjata?
Maksud

vaata uute kohtulahendite kokkuvõtteid siit 


2019- Riigikohtu praktika ülevaade. 

Sisendkäibemaksu mahaarvamine Riigikohtu praktikas

03.01.2019. RUP. Päevarahad välisriigis töötamisel

03.01.2019 RUP. Alanud aastast tõusid töötuskindlustushüvitise määrad

02.01.2019 RUP. Olulisemad seadusemuudatused, mis kehtivad alates 1. jaanuarist 2019

03.11.2018 Postimees. Majandus. Riigikohus ulatas 2500 maksuvõlglasele abikäe 

15.01.2018. Postimees. Asjatundjad selgitavad: kuidas oleks maksureformi järel kõige mõttekam ka töösõitudeks vajaminevat autot liisida?

29.12.2017 Postimees.ee. 15 olulist maksumuudatust, mis uuel aasta jõustuvad

MTA:  Maksuvaba tulu alates 1. jaanuarist 2018
MTA: Maksuvaba tulu arvestamine maksudeklaratsioonil TSD alates 1. jaanuarist 2018 


Riigihange01.09.2017 jõustus uus Riigihangete seadus (RHS) (RT I, 01.07.2017, 1)xLaw Kasutajapõhise funktsiooni kasutajatel on xLaw rakenduses Riigiteataja.ee veebilehel RHS iga § juures võimalik tutvuda vastava eelnõu seletuskirja § väljavõttega. Uudiseid ja kokkuvõtteid RHS kohta:

Rahandusministeeriumi uudis

Rahandusministeeriumi kokkuvõte uuest Riigihangete seadusest

Riigihangete register -https://riigihanked.riik.ee/register/

12.09.2017 Äripäev.ee. Saladused ja vaidlused uues riigihankeseaduses. 

07.09.2018 Äripäev. Advokaat: seadus teeb hankijast erapooliku kohtuniku.


Tööõigus


08.01.2018. Ärileht.ee.  Advokaat selgitab seadusemuudatust: töövaidluskomisjoni esitatav nõue võib olla ka miljon eurot!

11.09.2017.Ärileht.ee. Advokaat soovitab: millised reeglid peaksid töölepingus kirjas olema, et kohtuvaidlusi vältida.

08.09.2017.Ärileht.ee. Leedu muutis tööõigust: töösuhted nüüd Eestist paindlikumad, kuid ettevõtetel ka rida uusi kohustusi.

01.09.2017. Äripäev. Uus kord: Soome tööle minnes võib saada trahvi


Perekonnaõigus 

09.01.2018.Postimees.   Advokaat selgitab: millal võib lahus elav vanem maksta miinimumist väiksemat elatist?

 

 


Muud   

 

20.02.2018 Äripäev.  Millist infot saab osanik osaühingult nõuda?

15.02.2018. Ärileht. Advokaat annab nõu: millised on konkurentsiõiguslikud karid teel välisturgudele?

17.01.2018. Äripäev. Pangad sulgevad välisettevõtjate kontosid.

16.01.2018.Postimees. Korteriomanikel on õigus üürivõlgniku esemed pandiks võtta

14.01.2018  Ärileht.ee . Võlgnike elu muutub kibedamaks: seadusemuudatus lubab nüüd arestida ka osa miinimumpalgast

09.01.2018.Äripäev. Kohtutäituritel tänasest vabamad käed

29.12.2017  Justiitsministeerium. Jaanuaris jõustub mitu olulist seadusemuudatust

28.12.2017 Justiitsministeerium. Muudatused alaealiste õigusrikkujate kohtlemise süsteemis toetavad noore abivajajaga tõhusamat tegelemist

27.12.2017 err.ee  Riigikohtu nõunik: parklapidaja võib teisaldada saririkkujate autod

20.11.2017  Riigikohus pani kokku juhised kassatsioonkaebuse koostamiseks

27.10.2017. Ärileht.ee   Advokaat selgitab: kas USA ulmelised kartellikahjunõuded jõuavad ka Eesti kohtutesse?

15.11.2017 Äripäev.ee  Makseteenuste turvanõuded lähevad karmimaks