xLaw rakenduses on seaduste §, lg, p. juures   nupud, millele klikkides leiab  § kohta käivat infot.

xLaw Andmebaasi UUDISED
 

Lisaks infotehnoloogilistele lahendustele ning otsingumootoritele, mis aitab juristil kiiremini oma tööd teha ja vajalikke vastuseid mugavamalt leida, pakub ExtendLaw lepingulistele klientidele ka omalt poolt õigusalast lisandväärtust, sisestes otse Riigiteataja.ee § -de juurde seletuskirjade ja kohtulahendite väljavõtteid ning artiklite linkide viiteid, kommentaare jms.  Õigusinfot lisandub igapäevaselt. 


Seda, kas midagi on § või lõike juurde lisatud, saad teada § juures asuva nupu värvi järgi  - seest tühi ring -pole midagi lisatud; hall ring - xLaw poolt on lisatud kommentaare (Kasutaja enda lisatud kommentaarid on eristatud sinise värviga).

Juhime tähelepanu xLaw kiirotsingule, mis võimaldab kiirelt liikuda seaduste ja direktiivide juurde. Vaata xLaw Kiirotsing

Vaata seaduste lühendite nimekirja SIIT


xLaw andmebaasis on  

Seaduste eelnõude seletuskirja § -põhised väljavõtted- § - põhiselt kõik 1992 - 2023.a vastuvõetud seaduste eelnõude seletuskirjade väljavõtted (osaliselt ka varasemad). Seletuskirju lisandub rakendusse igapäevaselt;  

ExtendLaw kommentaarid /viited  - (sh analüüsid, kohtulahendite kokkuvõtted, viited õigusartiklitele,  kommentaaridele  jms) ;  

 Vastavusviited EL direktiivide artiklitele (EUR-Lex) ning direktiivi artiklite juures Eesti seadustele-  § /artikli juures.  

xLaw rakenduses on  kättesaadavad kõik Riigikohtu  praktika ülevaated  2014- 2022 ja kohtupraktika analüüsid  2006-2022.

Kohtupraktika analüüside ja ülevaate lingid on toodud xLaw RT moodulis asjakohaste õigusnormide juures  lahtris „xLaw viited ja kommentaarid„ ning xLaw märksõnades. Kõik  Riigikohtu  praktika ülevaated on leitavad märksõna all „RK- praktika“ ning analüüsid „ RK- analüüsid“, alates 2023 " RK- kokkuvõte"
 SEADUSTE KOMMENTAARID 

Seaduste kommenteeritud väljaanded on § -põhiselt alljärgnevates seadustes:

EV Põhiseadus;  Keskkonnaseadustiku üldosa seadus (KeÜS);  Töölepingu seadus (TLS);  Käibemaksuseadus (KMS);  Maksukorralduse seadus (MKS); Soolise võrdõiguslikkuse seadus (SoVS);  Töötajate usaldusisiku seadus (TUIS); Meretöö seadus (MTööS); Avaliku teenistuse seadus (ATS);  Liikluskindlustuse seadus  (LKindlS)- vaata uudis SIIT.  Perekonnaseaduse kommentaarid. Vaata SIIT , Riigikogu kodu- ja töökorra seadus (RKKTS), Hädaolukorra seadus (HOS), Päästeseadus (PäästeS). 

 

 E
xtendLaw õigusuudised

2018.a jõustunud seadused: 2017.a jõustunud seadused, mis jõustusid osaliselt 01.01.2018  Vaata  siit; 01.01.2018  jõustunud seadused. Vaata siit;  jaanuar-märts 2018   jõustunud seadused. Vaata siit;  aprill- juuli 2018  jõustunud seadused. Vaata siit; augustis- detsember 2018 jõustunud seadused. Vaata siit

2019.a jõustunud seadused:  2019 jaanuaris jõustunud seadused- vaata siit ; 2019 veebruaris jõustunud seadused - vaata siit  ;  2019 märtsis jõustunud seadused- vaata siit;  2019 aprill- juuni jõustunud seadused- vaata siit ;  2019 juuli - august jõustunud seadused - vaata siit ;  2019 september - detsember jõustunud seadused - vaata siit  

2020.a jõustunud seadused - Vaata siit

2021.a jõustunud seadused- Vaata siit

2022.a jõustuvad seadused. Vaata siit xLaw rakendusse sisestame viiteid, kommentaare, seletuskirju jooksvalt, vastavalt võimalustele.

Kui soovid osaleda xLaw andmebaasi täiendamises ning jagada oma teadmisi teiste juristidega, siis saada e-mail: info@extendlaw.com pealkirjaga „Koostööpartner„  
NÄIDE xLaw RT  (Käibemaksuseaduse § 41.1 SELETUSKIRJAD) :

Telli: xlaw@extendlaw.com