xLaw rakenduses on seaduste §, lg, p. juures   nupud, millele klikkides leiab  § kohta käivat infot.

xLaw Andmebaasi UUDISED
 

Lisaks infotehnoloogilistele lahendustele ning otsingumootoritele, mis aitab juristil kiiremini oma tööd teha ja vajalikke vastuseid mugavamalt leida, pakub ExtendLaw lepingulistele klientidele ka omalt poolt õigusalast lisandväärtust, sisestes otse Riigiteataja.ee § -de juurde seletuskirjade ja kohtulahendite väljavõtteid ning artiklite linkide viiteid, kommentaare jms.  

Seda, kas midagi on § või lõike juurde lisatud, saad teada § juures asuva nupu värvi järgi  - seest tühi ring -pole midagi lisatud; hall ring - xLaw poolt on lisatud kommentaare (Kasutaja enda lisatud kommentaarid on eristatud sinise värviga).

Juhime tähelepanu xLaw kiirotsingusüsteemile, mis võimaldab kiirelt liikuda seaduste ja direktiivide juurde. Vaata xLaw Kiirotsing

Vaata seaduste lühendite nimekirja SIITxLaw rakendusse sisestame viiteid, kommentaare, seletuskirju jooksvalt, vastavalt võimalustele.

Kui soovid osaleda xLaw andmebaasi täiendamises ning jagada oma teadmisi teiste juristidega, siis saada e-mail: info@extendlaw.com pealkirjaga „Koostööpartner„  
xLaw andmebaasis on seisuga 24.01.2020 üle 70 000 viite, sh :   


Seaduste eelnõude seletuskirja § -põhised väljavõtted-  rohkem kui 27 000  (§ - põhiselt  2013  - 2020.a vastavõetud seaduste eelnõude seletuskirjade väljavõtted ning olulises osas  ka  2010- 2012 seletuskirjade väljavõtted);  

ExtendLaw kommentaarid /viited  - üle 3000 § juures (sh analüüsid, kohtulahendite kokkuvõtted, viited õigusartiklitele,  kommentaaridele  jms) ;   

Vastavusviited EL direktiivide artiklitele (EUR-Lex) ning direktiivi artiklite juures Eesti seadustele- üle 15  000 § /artikli juures.  

  

 

 SEADUSTE KOMMENTAARID 

Seaduste kommenteeritud väljaanded on § -põhiselt alljärgnevates seadustes:

EV Põhiseadus; 

Keskkonnaseadustiku üldosa seadus (KeÜS); 

Töölepingu seadus (TLS); 

Käibemaksuseadus (KMS); 

Maksukorralduse seadus (MKS);

Soolise võrdõiguslikkuse seadus (SoVS);

Töötajate usaldusisiku seadus (TUIS);

Meretöö seadus (MTööS);

Avaliku teenistuse seadus (ATS); 

Liikluskindlustuse seadus  (LKindlS)- vaata uudis siit.