2020 jõustunud seadused


JAANUAR - VEEBRUAR 2020 jõustuvad seadused. VAATA SIIT 

MÄRTS- APRILL 2020 jõustuvad seadused. VAATA SIIT 

MAI- JUUNI 2020 jõustuvad seadused. VAATA SIIT 

JUULI - AUGUST 2020 jõustuvad seadused. VAATA SIIT 

SEPTEMBER- DETSEMBER 2020 jõustuvad seadused. VAATA SIIT 

12.03.2020 - 17.05.2020 kehtinud eriolukorra  ajal tõusetus palju selliseid õigusprobleeme, mis on vajalikud ka igapäevases õigustöös. Eriolukorra Õigusuudistes on kajastatud olulisi õigusküsimusi, advokaatide seisukohti, riigiasutuste kommentaare jms. VAATA  SIIT


2021 jõustunud seadused vaata siitxLaw kasutajal on võimalus   xLaw RT keskkonnas vaadata  seaduste muutmise seaduste seletuskirja väljavõtteid   muudetud seaduse § , lg, p juurest ( vaata xLaw RT siit